سنسور گاز MQ-3

تماس بگیرید

موجود

مقایسه

ولتاژ (V): 5
مقاومت هیتر (Ω): 33
حساسیت کم: بنزین
حساسیت زیاد: الکل
ارتفاع با پایه(mm): 23
قطر (mm): 17
تعداد پایه: 6

دسته بندی محصولات