سنسور گاز MQ-136

تماس بگیرید

موجود

مقایسه

ولتاژ (V): 5
حساسیت کم: احتراق – گازهای طبیعی
حساسیت زیاد: H2S
تشخیص گاز: H2S, CO, NH4
ارتفاع با پایه(mm): 21.4
قطر (mm): 19
تعداد پایه: 6

دسته بندی محصولات